^ Back to Top
facebook

Zajęcia terapeutyczne

ZAJĘCIA DOGOTERAPEUTYCZNE Z PSEM TERAPEUTĄ

1. ZAJĘCIA EDUKACYJNE - DOGOTERAPIA GRUPOWA

 - w przedszkolach i szkołach czas trwania zajęć 30 min., w tym zajęcia plastyczne, arteterapia, terapia zajęciowa, terapia pedagogiczna,

- w żłobkach czas trwania zajęć 30 min., w tym zajęcia plastyczne, manualne i ruchowe,

 - cena – 150 zł od grupy + koszty dojazdu z Zakęcia,

 

2. TERAPIA DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 - indywidualna lub w grupach 2-3 dzieci

 - przeznaczona dla dzieci autystycznych, z ADHD, niedostosowanych społecznie, z fobiami, niepełnosprawnych intelektualnie, z Zespołem Downa itp.

 - czas zajęć 30 min., w tym usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych wg zaleceń Poradni PP oraz innych specjalistów, którzy badali dziecko

 - cena – 150 zł + koszty dojazdu z Zakęcia

 

3. TERAPIA PEDAGOGICZNA

 - dla dzieci z problemami w nauce czytania, pisania oraz liczenia

 - dla dzieci z problemami emocjonalnymi

 - czas trwania zajęć 30 min. dla jednego dziecka

 - cena – 150 zł + koszty dojazdu z Zakęcia

 

Kontakt

Centrum Szkolenia i Terapii ''SMILE''

Zakęcie 55

67-106 Otyń

tel: 695 783 304 

e-mail: urbanowska69@wp.pl