^ Back to Top
facebook

Pozostała oferta

 KURS INSTRUKTORA DOGOTERAPII/KYNOTERAPII :

 

TERMIN ROZPOCZĘCIA  KURSU – 04 sierpnia 2018

TERMIN ZAKOŃCZENIA KURSU – 15/16 grudnia 2018


KURS BĘDZIE PROWADZONY ONLINE – każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz materiały do opracowania. Przewidujemy jeden zjazd jednodniowy / lub dwudniowy , na podsumowanie kursu oraz egzamin końcowy. Do egzaminu przystąpi tylko ten uczestnik kursu, który napisze i wyśle mailem do zaliczenia comiesięczne  prace  i uzyska z nich pozytywne zaliczenia oraz odbędzie praktyki (praktyki można odbyć w naszym centrum lub w swoim miejscu pracy, jeśli jest związane z pracą z dziećmi lub dorosłymi lub w wybranych placówkach, fundacjach, stowarzyszeniach itp.). Przewidujemy jeden zjazd 15 lub 16 grudnia 2018 r., podczas którego odbędą się warsztaty metodyczne z dogoterapii, egzamin końcowy oraz dla chętnych uczestników kursu certyfikowany kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (dodatkowo płatny w dniu zjazdu). Pozytywny egzamin końcowy to 70 % poprawnych odpowiedzi –egzamin końcowy jest  w formie pisemnej oraz praktycznej.

 CENA KURSU INSTRUKTORA DOGOTERAPII / KYNOTERAPII: 1.500 zł (możliwość rozłożenia płatności na 5 rat po 300 zł), nr konta bankowego zostanie podany i przesłany wraz z umową mailowo jako odpowiedź na zgłoszenie uczestnictwa, które również należy przesłać mailem do dnia 03.08.2018 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KURS OBEJMUJE ŁĄCZNIE : 120 godzin teorii i praktyki  ( w tym 20 godzin praktyki- w wybranych placówkach w formie Spotkań Edukacyjnych z Psem – odbytych pod okiem specjalisty -  zaświadczenia należy dostarczyć  do końca kursu)

 

W ramach kursu jest możliwość zorganizowania na ostatnim zjeździe kursu pierwszej pomocy przedmedycznej – z którego otrzymacie Państwo certyfikat  ważny 2 lata.

 

Program kursu :

1.Podstawy pracy dogoterapeutycznej/kynoterapeutycznej

·         czym jest dogoterapia/kynoterapia

·         rodzaje oddziaływań dogoterapeutycznych/kynoterapeutycznych, możliwości ich wykorzystania

·         rola i zadania dogoterapii/kynoterapii

·         dogoterapia/kynoterapia  jako zestaw oddziaływań i relacji terapeutycznych

·         formy organizacyjne dogoterapii/kynoterapii

·         dogoterapia/kynoterapia a charakter zaburzeń

·         dogoterapia/kynoterapia jako proces zmian rozwojowych, emocjonalnych i socjalizacyjnych.

·         Dogoterapia/kynoterapia jako miejsce współpracy specjalistów różnych dziedzin oddzialywań.

·         zarządzanie zespołem pracy dogoterapeutycznej/kynoterapeutycznej

2. Predyspozycje psychofizyczne i charakterologiczne psa w dogoterapii/kynoterapii

·         etologiczne podstawy wykorzystania psa w terapii człowieka

·         predyspozycje psychospołeczne psa wykorzystywane w terapii i rehabilitacji

·         wzorzec psychoficzny poszczególnych ras psów wykorzystywany w dogoterapii – rola i zadania.

·         Wzorzec charakterologiczny psa a dobór metod pracy terapeutycznej i kierunek ich oddziaływań.

3. Kryteria doboru/selekcji psów do dogoterapii/kynoterapii

·         proces wychowania, układania i tresury psów wykorzystywanych w dogoterapii/kynoterapii

·         swoiste cechy dyskwalifikujące psa do pracy terapeutycznej

·         reakcje psa na nagrożenie i zmęczenie – przyczyny występowania lęku i agresji u zwierząt, metody ich zapobiegania.

·         Dynamika procesu dogoterapii/kynoterapii  jako podłoże pojawiania się stresu i zwierząt

·         zasady prowadzenia psa w trakcie procesu dogoterapii/kynoterapii

4. Rozwój człowieka – przyczyny i rodzaje zaburzeń

·         ogólne wiadomości dotyczące psychologii człowieka

·         psychologia rozwojowa i patogeneza powstawania dysfunkcji rozwojowych

·         niepełnosprawność – informacje ogólne, klasyfikacja, wybrane zagadnienia

·         etologia człowieka – charakterystyka reakcji i zachowań

·         zaburzenia przywiązania – ich wpływ na rozwój człowieka

5. Zaburzenia rozwojowe człowieka

·         rodzaje zaburzeń psychoruchowych

·         rodzaje zaburzeń emocjonalnych

·         zaburzenia przywiązania – ich wpływ na rozwój psychoruchowy i emocjonalny.

·         Specyficzne cechy blokujące i hamujące proces terapii.

6. Dogoterapia/kynoterapia  jako proces wspomagający rozwój człowieka

·         zakres wykorzystania dogoterapii/kynoterapii w procesie rozwojowym człowieka

·         dogoterapia/kynoterapia  jako proces terapeutyczny, rehabilitacyjny, socjalizacyjny – szczegółowe omówienie metod pracy dogoterapeutycznych/kynoterapeutycznych  ze względu na poszczególne oddziaływania.

·         Najczęściej popełniane błędy w pracy dogoterapeutycznej/kynoterapeutycznej

7. Efektywna współpraca z terapeuta, klientem i jego rodziną w trakcie dogoterapii/kynoterapii

·         zasady współpracy, wzajemnych wymagań i oczekiwań,

·         zasady działania w tle osób decyzyjnych w terapii pacjenta;

·         wyznaczanie granic odpowiedzialności, definiowanie zakresu obowiązków i podejmowania decyzji;

·         czynniki budujące autorytet własny,

·         czynniki budujące autorytet innych osób biorących udział w procesie,

8. Budowanie wizerunku profesjonalisty

·         społeczne i psychologiczne miejsce dogoterapeuty/kynoterapeuty  w szeregach organizacyjnych leczenia i terapii

·         społeczne i psychologiczne podstawy efektywnej kooperacji z kadrą specjalistów innych dziedzin.

·         budowanie właściwego wizerunku dogoterapii/kynoterapii w kontakcie z klientami,

·         budowanie wiarygodności i zaufania w relacji z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi,

·         wyznaczanie własnych granic psychologicznych i społecznych

·         tworzenie wizerunku współpracy z nastawieniem na rozwiązanie problemu.

9. Komunikacja interpersonalna:

·         Zasady efektywnej komunikacji,

·         Czynniki sprzyjające efektywnej komunikacji oraz czynniki skutecznie ją blokujące.

·         Analiza osobistego stylu komunikowania się i jego wpływu na budowanie relacji dogoterpeutycznych/kynoterapeutycznych .

·         Trening umiejętności klarownego i wiarygodnego wyrażania swoich przekonań, oczekiwań i opinii.

·         Wykorzystywanie narzędzi skutecznego kierowania rozmową.

·         Informacja zwrotna jako narzędzia podnoszącego efektywność pracy.

10. Specyficzne elementy komunikacji werbalnej

·         Podstawowe narzędzia komunikacyjne: parafraza, zadawanie pytań, komunikat JA.

·         Sposoby udzielania jasnych, uczciwych i nieurażających komunikatów.

·         Komunikowanie się w zespole – techniki jednoznacznego wyrażania opinii i oczekiwań.

·         Granice ekspresywności i otwartości w relacjach zawodowych.

·         dobór stylów językowych do sytuacji jako element etykiety zawodowej.

specyfika komunikacji niewerbalnej

·         emocje jako determinanty jakości kontaktów interpersonalnych

·         rola potrzeb w strukturach decyzyjnych człowieka

·         budowanie światopoglądu i ocen w kontaktach międzyludzkich

·         wykorzystanie indywidualnych kompetencji osobowościowych w tworzeniu profesjonalnej postawy zawodowej.

11.Odpowiedzialność prawna i etyczna dogoterapeuty/kynoterapeuty

·         ogólna charakterystyka odpowiedzialności prawnej cywilnej w pracy z pacjentem

·         wymagane dokumenty i uprawnienia w pracy dogoterapeutycznej/kynoterapeutycznej

·         etyka zawodowa w dogoterapii/kynoterapii

12. Trudne sytuacje w dogoterapii/kynoterapii

·         sposoby reakcji człowieka w sytuacji zagrożenia

·         lęk jako mechanizm determinujący postrzeganie, oceny i decyzje człowieka, strategie jego pokonywania

·         budowanie relacji bezpiecznych w oparciu o procesy przywiązania w kontaktach zawodowych

·         metody i techniki autoregulacji emocji

·         rola postawy profesjonalisty w budowaniu relacji partnerskich

·         psychologiczne typy postrzegania siebie i własnych kompetencji – diagnoza predyspozycji osobistych.

13. Skuteczna walka ze stresem.

·         wpływ pracy zawodowej na jakość życia

·         ekspozycja pierwotna i ekspozycja wtórna na zagrożenie

·         mechanizmy homeostazy oraz jej rola w życiu człowieka

·         komponenty stresu – profilaktyka i redukcja ich następstw

·         fazy stresu zawodowego

·         podstawowe elementy redukujące negatywne napięcie emocjonalne – strategie radzenia sobie ze stresem.

14. Pies jako uczestnik trudnych i negatywnych emocjonalnie sytuacji

·         wpływ negatywnych emocji na reakcje i zachowania psa

·         zaburzenia przywiązania a reakcje psa – metody korekcji

·         reakcje psa a niespójność w komunikatach werbalnych i niewerbalnych pozostałych uczestników terapii – metody korekcji.

KADRA DYDAKTYCZNO SZKOLENIOWA

mgr Arletta Urbanowska – absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie studiów licencjackich Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz studiów  magisterskich na kierunku resocjalizacja i profilaktyka niedostosowanych społecznie; oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, absolwentka licznych szkoleń i kursów z zakresu pracy i terapii z dziećmi i młodzieżą ( w tym niepełnosprawnych). Treser psów oraz kynoterapeuta – od 2009 roku szkoli psy – prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne w zakresie szkolenia psów, ich wychowania i socjalizacji. Prowadzi terapię dla trudnych psów. Szkoli i egzaminuje psy do dogoterapii ( kynoterapii) . Od 2011 roku prowadzi zajęcia dogoterapeutyczne ( kynoterapeutyczne ) grupowe i indywidualne. Od 2009 roku prowadzi hodowlę owczarków niemieckich długowłosych i nieustannie poszerza swoją wiedze i umiejętności z zakresu hodowli, szkolenia, weterynarii. Prowadzi także zajęcia – certyfikowane kursy i szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla ludzi i psów. ‘

Specjaliści z dziedziny pracy z osobami niepełnosprawnymi, psycholodzy, pedagodzy i inne niezbędne osoby do przeprowadzenia kursu.

W trakcie szkolenia pragniemy Państwu przybliżyć dorobek nauki w zakresie sposobów wykorzystania psów w pracy wspomagającej procesy terapeutyczne i rehabilitacyjne.

W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na:

·         diagnozę psa – jego swoistych umiejętności i możliwości wspomagających rozwój człowieka

·         rolę psa i dogoterapeuty w procesie rehabilitacji i terapii.

·         dobór metod pracy z psem do diagnozy zaburzeń osoby rehabilitowanej.

·         strategie organizacji pracy dogoterapeutycznej

·         psychospołeczne oraz etyczne zasady komunikacji, współpracy i przepływu informacji w trakcie terapii. zasady etyki zawodowej dogoterapeuty.

CZAS TRWANIA:   

04 sierpnia 2018- 15/16 grudnia 2018 r.

lub w każdym innym terminie uzgodnionym z CSiT SMILE

TERMINY  REALIZACJI ZAJĘĆ :

Będą podawane w korespondencji e-mailowej.

Rozpoczęcie kursu od 04.08.2018 r. Zakończenie kursu : 15/16.12.2018 r.

 część zajęć praktycznych oraz praktyk :

Wg grafiku zajęć z dogoterapii w placówkach – do ustalenia z uczestnikiem kursu szkoleniowego

MIEJSCE REALIZACJI: 

Zakęcie 55, 67-106 Otyń oraz miasto Nowa Sól  lub w wyznaczonym miejscu przez organizatora – ostatni zjazd i egzamin

Praktyki- placówki w różnych miejscach – do uzgodnienia z uczestnikiem kursu

KOSZT UCZESTNICTWA w KURSIE INSTRUKTORA DOGOTERAPII/KYNOTERAPII : 1500 zł

500,00 zł płatne zaliczkowo –kwota ta stanowi dla organizatora gwarancję Państwa uczestnictwa w szkoleniu, należy ją wpłacić przed rozpoczączęciem kursu- data zostanie podana uczestnikowi e-mailowo.

Pozostała kwotę można wpłacać ratalnie (bez dodatkowego oprocentowania) do dnia zakończenia kursu.

·         W przypadku potrzeby rozłożenia opłat na większą ilość rat, prosimy o kontakt z nami przed rozpoczęciem szkolenia w celu ustalenia indywidualnego terminarza wnoszenia opłat.

Koszt udziału w kursie z pierwszej pomocy przedmedycznej – 150 zł ( certyfikat wazny 2 lata- płatne dla chętnych na ostatnim zjeździe)

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach online oraz w zjeździe kończącym kurs ( plus koszty egzaminu).

Dodatkowo otrzymujecie Państwo zaświadczenie o otrzymaniu uprawnień  zawodowych Instruktora dogoterapii/kynoterapii, który jest dokumentem potwierdzającym uzyskanie uprawnień zawodowych. Otrzymany certyfikat stanowi dokument wpisania Państwa na listę licencjonowanych dogoterapeutów/kynoteraputów akredytowanych przez Centrum Szkolenia i Terapii SMILE oraz Samodzielną Jednostkę Strzelecką 3006 Nowa Sól- Sekcję Psów Pracujących i Ochrony Zwierząt.

Otrzymany certyfikat uprawniaj Państwa do pracy dogoterapeutycznej/kynoterapeutycznej  w zakresie prowadzenia

1/zajęć dogoterapeutycznych jako terapii wspomagającej inne terapie,

·         a/ samodzielnie jeśli posiadają Państwo uprawnienia do wykonywania terapii właściwej (uprawnienia fizjoterapeuty w przypadku prowadzenia fizjoterapii, uprawnienia pedagogiczne, w przypadku prowadzenia terapii pedagogicznej; uprawnienia psychoterapeutyczne, w przypadku prowadzenia psychoterapii; logopedyczne w przypadku prowadzenia zajęć z logopedii, etc)

·         b/pod okiem specjalisty terapii posiadającego odpowiednie uprawnienia, jeśli nie posiadają Państwo odpowiednich kwalifikacji o których mowa w punkcie A.

2/zajęć rekreacyjnych z wykorzystaniem psów organizowanych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

3/innych form zajęć zorganizowanych, w których uczestniczą psy, skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych a które nie posiadają cech terapii oraz rekreacji.

uwaga: Dogoterapia/kynoterapia jest terapią wspomagającą inne terapie specjalistyczne. Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi prowadzenia terapii, osoba prowadząca samodzielnie terapię powinna posiadać odpowiednie dokumenty i wykształcenie pozwalające na wykonywanie zawodu w zakresie wiedzy i umiejętności, który dana terapia obejmuje. Dogoterapia/kynoterapia  nie może być traktowana jako alternatywa dla innych terapii, gdyż (na podstawie prowadzonych dotychczas światowych badań) nie posiada cech samodzielności terapeutycznej – nie może być traktowana jako samodzielna, zamknięta metoda leczenia.

 Psy są zrzeszone w stowarzyszeniu Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól- w Sekcji Psów Pracujących i Ochrony Zwierząt i są zapisane do Ogólnopolskiego Rejestru Psów Terapeutów stowarzyszenia i Centrum Szkolenia i terapii SMILE Co rok psy musza zdawać egzaminy potwierdzające klasę psa terapeuty lub podnoszące ich kwalifikacje – czyli na kolejną klasę psa terapeuty/

UWAGI ORGANIZACYJNE:  można uczestniczyć w kursie połączonym nadającym uprawnienia dla psa i dla przewodnika do pracy w dogoterapii/kynoterapii lub  tylko w szkoleniu psa w kierunku tej pracy lub kursie instruktora dogoterapii/kynoterapii.

Wymogi stawiane uczestnikom szkolenia

Zawód dogoterapeuty jest wpisany na listę zawodów prowadzoną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Z tego powodu przed osobami wykonującymi ten zawód, MPiPS stawia wymagania dotyczące stopnia wykształcenia i posiadanej wiedzy. Jest to wymóg formalny i nie podlega negocjacjom i umowom indywidualnym.

Dogoterapeuta jest zawodem zakwalifikowanym do działu obejmującego samodzielnych specjalistów. Zgodnie z wymogiem ustawodawcy – samodzielny specjalista musi posiadać co najmniej wykształcenie średnie.

Dogoterapia jest terapią wspomagającą inne terapie specjalistyczne. Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi prowadzenia terapii, osoba prowadząca samodzielnie terapię powinna posiadać odpowiednie dokumenty i wykształcenie pozwalające na wykonywanie zawodu w zakresie wiedzy i umiejętności, który dana terapia obejmuje. Dogoterapia nie może być traktowana jako alternatywa dla innych terapii, gdyż (na podstawie prowadzonych dotychczas światowych badań) nie posiada cech samodzielności terapeutycznej – nie może być traktowana jako samodzielna, zamknięta metoda leczenia.
Z tego powodu przed osobami przystępującymi do szkolenia zawodowego, którzy w przyszłości myślą o całkowicie samodzielnej pracy terapeutycznej, której będą wykorzystywać psy, stawiamy wymogi posiadania uprawnień w zakresie np. fizjoterapii, pedagogiki, psychologii i innych form leczenia.

UWAGA :

W ramach kursu jest możliwość zorganizowania na ostatnim zjeździe kursu pierwszej pomocy przedmedycznej – z którego otrzymacie Państwo certyfikat  ważny 2 lata – dodatkowy koszt 150 zł od uczestnika – płatne  podczas zjazdu- jednak chęć uczestnictwa w kursie należy zgłosić w trakcie trwania kursu instruktora dogoterapii/kynoterapii.

Umiejętności udzielania pierwszej pomocy są nieodzownym elementem pracy dogoteraputy/kynoterapeuty. Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 723033825 ( jeśli nie odbiorę telefonu, proszę wysłać smsa, a na pewno oddzwonię)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://www.facebook.com/nowasollubuskie/

 

 

SZKOLENIE PSA W KIERUNKU DOGOTERAPII ( KYNOTERAPII)

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA PSA : SZKOLENIE PSA W KIERUNKU DOGOTERAPII   ( KYNOTERAPII) :

W szkoleniu tego rodzaju mogą uczestniczyć psy, które ukończyły 4 miesiąc życia, brały udział w zerówce lub zajęciach przedszkolnych oraz psy, które nie były jeszcze szkolone.. Kurs przeznaczony jest dla: osób chcących wyszkolić psa do pracy w dogoterapii ( kynoterapii) . Psy powinny wykazywać takie cechy jak: towarzyskość, niska lub średnia reaktywność/pobudliwość, zainteresowanie nowymi ludźmi i kontaktem z nimi, chęć i radość do pracy ze swoim przewodnikiem, brak lub niska/b. niska agresja, a także powinny być zdrowe i zadowolone ze swojego życia. Pies musi mieszkać z osobą, z którą jest na kursie. Psy, które wykazują zachowania agresywne lub zachowania niepożądane jak ustawiczne szczekanie, lękliwość czy zaburzenia behawioralne nie będą mogły uczestniczyć w kursie (nawet jak będą zgłoszone).

Kurs obejmuje:

ZAKRES SZKOLENIA PSA :

Szkolenie podstawowe psa- 20 godz.

Ćwiczenia obejmujące zajęcia w stopniu PT I

  • chodzenie przy nodze na smyczy
  • chodzenie przy nodze bez smyczy
  • przywołanie do nogi
  • przynoszenie własnego przedmiotu
  • zmiany pozycji na odległość siad, waruj
  • bieganie na komendę i przywołanie do nogi
  • badanie uzębienia psa
  • pozostawanie psa w pozycji siad
  • pozostawanie psa w pozycji waruj
  • ćwiczenia autorskie

oraz 20 godzin szkolenia kierunkowego psa kynoterapeutycznego ( w tym godziny praktycznych zajęc z dogoterapii )

Szkolenie specjalistyczne - praktyka

Umiejętności podstawowe: Kontakt wzrokowy.Pozycje podstawowe – siad, waruj, stój - polecenia optyczne i słowne, Przywołanie, Zabawa, Podawanie przedmiotu.

Umiejętności socjalne. Podchodzenie do osoby obcej przebywającej w różnych pozycjach, Podchodzenie osoby obcej do psa przebywającego w różnych pozycjach, Wprowadzanie psa w grupę osób obcych, Akceptacja dotyku osoby obcej, Wprowadzenie psa w grupę osób obcych z akceptacją dotyku wielu osób równocześnie, Akceptacja zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych przez osobę obcą, Podejmowanie smakołyków od osoby obcej - komendy "czekaj" i "weź".

Umiejętności specjalistyczne: Wysyłanie do osoby obcej, Podawanie przedmiotów osobie obcej na polecenie przewodnika, Utrzymywanie pozycji "zostań" poza zasięgiem wzroku przewodnika, Praca z osobą obcą aktywną, Praca z osobą obcą bierną, Dodatkowe umiejętności.

W ramach kursu uczestnicy realizują również zajęcia praktyczne z dziećmi. 

 

Każdy przewodnik z Psem dodatkowo musi się wykazać potwierdzonymi pisemnie z placówek odbytymi praktycznymi zajęciami z dogoterapii  (kynoterapii) w ilości 10 godzin w postaci Spotkań Edukacyjnych z Psem. Przewodnik z Psem w tego typu zajęciach bierze udział pod opieką specjalisty z uprawnieniami do pracy w dogoterapii/kynoterapii ( praktyki słuchacz wybiera samodzielnie w placówkach lub przy pomocy Centrum Szkolenia i Terapii SMILE )

OGÓŁEM do odbycia : 50 godzin szkolenia psa, które kończą się egzaminem dla Psa na pierwszą Klasę uprawnień , czyli na Psa Terapeutę Wizytującego Klasy „A”.  Co rok psy z przewodnikami przystępują do kolejnych egzaminów potwierdzających ich możliwości do pracy w dogoterapii lub na wyższą klase uprawnień- termin kolejnego egzaminu jest określony w zaświadczeniach otrzymanych przez przewodnika dla psa/

Zaświadczenie z odbytych praktych przewodnik jest zobowiązanych dostarczyć do momentu ukończenia kursu szkoleniowego z Psem.

KADRA DYDAKTYCZNO SZKOLENIOWA

mgr Arletta Urbanowska – absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie studiów licencjackich Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz studiów  magisterskich na kierunku resocjalizacja i profilaktyka niedostosowanych społecznie; oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, absolwentka licznych szkoleń i kursów z zakresu pracy i terapii z dziećmi i młodzieżą ( w tym niepełnosprawnych). Treser psów oraz kynoterapeuta – od 2009 roku szkoli psy – prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne w zakresie szkolenia psów, ich wychowania i socjalizacji. Prowadzi terapię dla trudnych psów. Szkoli i egzaminuje psy do dogoterapii ( kynoterapii) . Od 2011 roku prowadzi zajęcia dogoterapeutyczne ( kynoterapeutyczne ) grupowe i indywidualne. Od 2009 roku prowadzi hodowlę owczarków niemieckich długowłosych i nieustannie poszerza swoją wiedze i umiejętności z zakresu hodowli, szkolenia, weterynarii. Prowadzi także zajęcia – certyfikowane kursy i szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla ludzi i psów. ‘

Specjaliści z dziedziny szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej.

CZAS TRWANIA:   

04 sierpnia 2018- 06 grudnia 2018 r.

lub w każdym innym terminie uzgodnionym z CSiT SMILE

TERMINY  REALIZACJI ZAJĘĆ :

Do wyboru dni :

I część zajęć :

Wtorki, środy, czwartki i piątki  godz. 19.00 – 20.00

Soboty i niedziele godz. 17.00-18.00

Dodatkowo wyznaczone terminy zajęć przez instruktorów

II część zajęć praktycznych oraz praktyk :

Wg grafiku zajęć z dogoterapii w placówkach – do ustalenia z uczestnikiem kursu szkoleniowego

MIEJSCE REALIZACJI: 

Zakęcie 55, 67-106 Otyń oraz miasto Nowa Sól  i tereny wyznaczone przez instruktorów – I część kursu

Praktyki- placówki w różnych miejscach – do uzgodnienia z uczestnikiem kursu

KOSZT UCZESTNICTWA z PSEM - szkolenie w kierunku dogoterapii/kynoterapii : 2500 zł

w tym z obu kursów :

500,00 zł płatne zaliczkowo –Kwota ta stanowi dla organizatora gwarancję Państwa uczestnictwa w szkoleniu, należy ją wpłacić przed rozpoczączęciem kursu- konto bankowe zostanie podane uczestnikowi e-mailowo.

Pozostała kwotę można wpłacać ratalnie (bez dodatkowego oprocentowania) do dnia zakończenia kursu.

·         W przypadku potrzeby rozłożenia opłat na większą ilość rat, prosimy o kontakt z nami przed rozpoczęciem szkolenia w celu ustalenia indywidualnego terminarza wnoszenia opłat.

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, certyfikat ukończenia kursu dla Psa oraz końcowy egzamin dla Psa – na pierwszą klasę Psa Terapeuty.

Dodatkowo otrzymujecie Państwo zaświadczenie i rekomendacje do pracy w dogoterapii/kynoterapii dla Psa.

 

Otrzymane certyfikaty uprawniają Psa do pracy dogoterapeutycznej/kynoterapeutycznej  w zakresie prowadzenia:

1/zajęć dogoterapeutycznych jako terapii wspomagającej inne terapie,

2/zajęć rekreacyjnych z wykorzystaniem psów organizowanych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych pod okiem specjalisty pedagoga

3/innych form zajęć zorganizowanych, w których uczestniczą psy, skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych a które nie posiadają cech terapii oraz rekreacji pod okiem nadzorujących osób z uprawnieniami do realizacji tego typu zajęć.

UWAGA :

 Psy są zrzeszone w stowarzyszeniu Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól- w Sekcji Psów Pracujących i Ochrony Zwierząt i są zapisane do Ogólnopolskiego Rejestru Psów Terapeutów stowarzyszenia i Centrum Szkolenia i Terapii SMILE Co rok psy musza zdawać egzaminy potwierdzające klasę psa terapeuty lub podnoszące ich kwalifikacje – czyli na kolejną klasę psa terapeuty/

UWAGI ORGANIZACYJNE:  można uczestniczyć w kursie połączonym nadającym uprawnienia dla psa i dla przewodnika do pracy w dogoterapii/kynoterapii lub  tylko w szkoleniu psa w kierunku tej pracy lub kursie instruktora dogoterapii/kynoterapii.

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 723033825 ( jeśli nie odbiorę telefonu, proszę wysłać smsa, a na pewno oddzwonię)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

https://www.facebook.com/nowasollubuskie/

 

Kontakt

Centrum Szkolenia i Terapii ''SMILE''

Zakęcie 55

67-106 Otyń

tel: 695 783 304 

e-mail: urbanowska69@wp.pl